Reference

JKP „NOVOSADSKA TOPLANA“, NOVI SAD

 • Pružanje usluga na sanaciji vrelovodnih havarija
 • Nabavka dobara sa pratećim radovima za adaptaciju i pripremu toplotnih podstanica za tehničku zaštitu od neovlašćenog ulaska, 2011.
 • Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodne mreže

 

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“, NOVI SAD

 • Rad na priključcima na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži
 • Izvođenje radova za potrebe polaganja optike na izvorištu „Ratno ostrvo“, 2013.

 

GP „GRADITELJ NS“ DOO, NOVI SAD

 • Izvođenje radova na izgradnji sekundarne mreže u ulici Bojvode Mišića u Novim Ledincima, Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacijaNovi Sad, 2013.
 • Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže sa kućnim priključcima u ulici Ružin gaj u Novom Sadu, Investitor: JKPVodovod i kanalizacija“, Novi Sad, 2013.

 

„ODRŽAVANJE I USLUGE“ D.O.O, NOVI SAD

 • Izvođenje građevinskih radova na izgradnji i održavanju tipskih i individualnih priključaka na području „Elektrodostribucije Novi Sad“ – na teritoriji pogona Bačka Palanka, opštine Sremski Karlovci, opštine Beočin i široj teritoriji grada Novog Sada, 2011.
 • Izvođenje radova na osvetljenju prilazne pešačke staze u Surduku, kao i prvom delu pešačko-biciklističke staze Stari Banovci-Belegiš, 2012.
 • Izrada instalacija i šemiranje razvodnih ormana na objektima JKP Novosadske toplane, 2012.

 

„BULEVAR COMPANY“ D.O.O. NOVI SAD

 • Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u ulici Lale Novoselca naselju Kovilj, 2011.
 • Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u ulici Pastirska i Lale Novoselca u naselju Kovilj, 2011.

 

„PROJEKTOMONTAŽA“ AD, BEOGRAD

 • Izvođenje radova u Rafineriji nafte Novi Sad, Adaptacija transformatorske stanice TS2-građevinski radovi, 2012.

 

DOO „GOAL“, ZRENJANIN

 • Rekonstrukcija vrelovodne mreže u Sremskim Karlovcima

 

AD „IZOLIR“, ZRENJANIN

 • Izvedeni mašinski-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za nekoliko objekata

 

JKP „ČISTOĆA“, NOVI SAD

 • Izrada betonskih talpi za popločavanje privremenih puteva na deponiji, 2013.
 • Vršenje usluga video nadzora, 2013.

 

„STRABAG“ DOO, BEOGRAD

 • Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Šapcu, Investitor: JKP“ Toplana-Šabac “, Šabac, 2013.
 • Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Rumi, Investitor: JP „Stambeno“, Ruma, 2013.